Dane osobowe

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy, z siedzibą w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 4, zwane dalej „Administrator”.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim udzieli Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych osobowych, a następnie trwale niszczone lub przechowywane w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości bycia członkiem Stowarzyszenia lub udziału w organizowanych konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach, które poprzedzone są rejestracją uczestników.
 9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy, udzieloną w dniu …..… w celu ………………………, podpis osoby, której dane dotyczą.
 10. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny przy czym brak ich podania wiąże się z konsekwencją braku możliwości zostania Członkiem Stowarzyszenia.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Może Pan/Pani uzyskać wszelkie informacje na temat swoich danych osobowych lub inne kontaktując się z Administratorem poprzez adres email: kontakt@mieszkancyczestochowy.pl.