Misja

Tworzymy niezależne, samorządowe porozumienie mieszkańców. Jesteśmy oddolnym ruchem obywateli, działających ponad podziałami na rzecz rozwoju Częstochowy.

Aktywność publiczną traktujemy jako służbę.

Chcemy tworzyć warunki równego dostępu do działalności samorządowej dla wszystkich mieszkańców miasta.

Kierujemy się wartościami uniwersalnymi, szanując wszystkie poglądy i idee, które uznają nasi członkowie
i sympatycy. Naszą działalność opieramy na zasadach demokracji i pluralizmu.