Deklaracja Mieszkańców Częstochowy

Tworzymy niezależne, samorządowe porozumienie mieszkańców. Jesteśmy oddolnym ruchem obywateli, działających ponad podziałami na rzecz rozwoju Częstochowy.

Aktywność publiczną traktujemy jako służbę.

Chcemy tworzyć warunki równego dostępu do działalności samorządowej dla wszystkich mieszkańców miasta.

Kierujemy się wartościami uniwersalnymi, szanując wszystkie poglądy i idee, które uznają nasi członkowie
i sympatycy. Naszą działalność opieramy na zasadach demokracji i pluralizmu.

Ostatni wpis na blogu

(Od)budujmy społeczeństwo obywatelskie!

Ktoś zapyta: Co to za tytuł? Jakie „odbudujmy”, skoro jest dobrze. Od jakiegoś czasu Częstochowa przecież wpisuje się w ogólnopolski trend wprowadzania narzędzi proobywatelskich, dzięki którym wśród mieszkańców zwiększa się aktywność społeczna. … Więcej